Subsidies en belastingen

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die gelden in 2021. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

1. Elektrische wagens / waterstof

Fiscale aftrekbaarheid

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens en waterstofauto’s in 2021 voor 100% fiscaal aftrekbaar.

BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s en waterstofwagens vrijgesteld van BIV.

Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto of een waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor een 100% elektrische auto of waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

Verkeersbelasting

Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting.

Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,95€.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,95€.

2. Elektrische lichte vracht

BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

Waals Gewest

In Wallonië zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

Brussels Hoofdstedelijke Gewest

In Brussel zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

Verkeersbelasting

Vlaams Gewest

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

Waals Gewest

In Wallonië hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

3. Laadpalen

Aftrekbaarheid

De aankoop en de installatie van een laadpaal kan door bedrijven voor 100% worden afgetrokken. Vlaanderen, noch andere gewesten, geven momenteel bijkomende subsidies

Laadpaal subsidies

Noch Vlaanderen, noch andere gewesten, voorzien momenteel in specifieke premies of subsidies voor laadpalen. Sommige bedrijven kunnen in het kader van grotere (publieke) laadpaal-projecten wel Europese subsidies aanvragen.

4. Elektriciteit als brandstof

Aftrekbaarheid

Belgische bedrijven kunnen de elektriciteit die hun elektrische voertuigen als “brandstof” verbruiken voor 100% aftrekken sinds begin 2020 (voordien was dit 75%).

Bij plug-in hybride wagens is de aftrekbaarheid van de elektriciteit afhankelijk van de aftrekbaarheid van de wagen. PHEV’s die voor 100% aftrekbaar zijn, kunnen genieten van 100% aftrek voor de elektriciteit. Is de aftrekbaarheid van de PHEV lager, bijvoorbeeld 90%, dan zal ook de elektriciteit ook maar voor 90% aftrekbaar zijn. Bij PHEV’s geldt trouwens hetzelfde voor de benzine of diesel die als brandstof verbruikt wordt.

5. Premie thuisbatterij

Aftrekbaarheid

Sinds 2020 geeft de Vlaamse overheid een premie aan particulieren voor de installatie van bepaalde thuisbatterijen. In 2021 bedraagt de premie tot 300€ per kWh werkelijke capaciteit, met een maximum van 40% of 2.550€ van de investeringskosten. Deze subsidie zou op zijn minst in voege blijven tot eind 2025. De premie zal de komende jaren verlagen.